APK Keuringen

APK voor slechts €19,95- (incl. keuring, afmelden en viergasmeting)


Wat is APK?
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is de Nederlandse implementatie van de in Europa wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Waar wordt onder andere op gelet bij een goede APK keuring?
Bij de APK let de keurmeester onder andere op de volgende onderdelen:

Roetmeting
Auto's met een dieselmotor én met een bouwjaar van 1980 of later ondergaan bij de APK een roetmeting. Hierbij wordt de hoeveelheid roet die de auto uitstoot gecontroleerd door de motor onbelast en volgas te laten draaien en hierbij optisch de roethoeveelheid te meten. De meting duurt maar een paar seconden maar moet succesvol worden uitgevoerd alvorens goed bevonden te worden. Motoren uitgerust met Comprexlader zijn uitgesloten van de roetmeting..

Viergasmeting
Auto's met een benzine- of lpg-motor met een 'geregelde' katalysator én met een bouwjaar van 1993 of later moeten een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt. En als dat wel zo is dan is mogelijk de katalysator defect die de meeste schadelijke stoffen filteren.

Kilometerstand
De registratie van de kilometerstand van auto's is sinds 1999 een wettelijk verplicht onderdeel van de APK. Deze kilometerstand wordt geregistreerd in de databank van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). De kilometerstand wordt niet alleen bij keuringen, maar ook bij onderhoud, reparaties of taxaties geregistreerd. De kilometerstanden worden in de NAP geregistreerd om fraude met kilometerstanden te voorkomen en daarmee bij te dragen aan een grotere zekerheid over gebruikte auto's.

Waarom moet u uw auto APK laten keuren?
In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet elke personenauto, of bedrijfsauto die beladen niet zwaarder is dan 3500 kilogram, regelmatig worden gekeurd. Voor auto's met als brandstof benzine of andere brandstof niet zijnde diesel of verdicht gas, in gebruik genomen na 31-12-2004 (met uitzondering van bussen, taxi’s en ambulances) is dat na 4 jaar daarna driemaal om de twee jaar daarna elk jaar. Personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg welke 30 jaar en ouder zijn maar na 31-12-1959 in gebruik zijn genomen moeten eenmaal in de twee jaar worden gekeurd (met uitzondering van bussen, taxi’s en ambulances). Voor alle overige categorieën is de eerste keuring na 3 jaar daarna jaarlijks.

 De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat een auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden. De keuring geeft slechts een beeld van de technische staat van de auto op het moment van de keuring. De keuring wordt uitgevoerd door garages en organisaties die hiervoor een vergunning hebben gekregen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Centrum voor voertuigtechniek en informatie en bij de RDW zelf. Vanaf 2009 mogen de keuringen ook worden uitgevoerd in bepaalde Belgische keuringscentra en de RDW onderzoekt (vanaf 2008) ook of Nederlandse voertuigen in Spanje kunnen worden gekeurd. De APK is nadrukkelijk geen onderhoudsbeurt, maar wordt wel vaak gecombineerd met een beurt.

APK aanbiedingen bij Tigchelaar?
Onze werkplaats behoort tot de allermodernste en is ingericht volgens de laatste technische maatstaven en voorschriften op milieugebied, in diverse vakbladen is er al over geschreven. Om onderhoud en reparatie aan uw auto zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren zijn de monteurs zeer uitgebreid getraind aan de Ford Academy en wordt steeds opnieuw geïnvesteerd in de meest moderne diagnose-apparatuur.

Een van de speciale afdelingen van de werkplaats is onze Rapid Service (klaar-terwijl-u-wacht zonder afspraak vooraf). Een nieuw concept is het Service Advies Centrum. Hier bepalen we samen met de klant wat er aan de auto gedaan moet worden, waarom en wat het gaat kosten. Dat verschaft u direct duidelijkheid. Uiteraard vinden in de werkplaats ook alle overige werkzaamheden plaats, zoals inbouw van LPG-installaties, airco's, accessoires, autotelefoons en audio-apparatuur. Informatie over vervangend vervoer is verkrijgbaar bij de receptie.

Bent u reeds klant bij ons, dan zorgen wij er altijd voor dat uw APK-vervaldatum duidelijk aan u gecommuniceerd is. Ondergaat u een APK-keuring bij een van onze vestigingen in Breda, Tilburg, Waalwijk, Oosterhout, Etten-Leur of Oisterwijk, dan mag u er altijd vanuit gaan dat uw auto grondig is gekeurd en voldoet aan de gestelde eisen en regels.

Klik hier om een afspraak voor uw APK-keuring te maken voor slechts €19,95!
  • Werkplaats planner

Tigchelaar Groep
Voor de vijftigste verjaardag van de legendarische film 'Bullit' heeft Ford de derde generatie van de speciale... fb.me/8WEVAmX7n
4 dagen geleden