Disclaimer


Deze website is gemaakt in opdracht van de Tigchelaar Groep. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, animatie en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Tigchelaar Groep.

Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden. Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk.
Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen van producten afwijken van de in Nederland geldende standaard en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar de laatste prijslijst, verkrijgbaar bij onze vestigingen. Eventuele prijs-, uitvoeringswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden.
 

Aansprakelijkheid

Tigchelaar Groep is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van een bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat de Tigchelaar Groep opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door productwijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Tigchelaar behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen. Uw Tigchelaar vestiging zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging.

De Tigchelaar Groep website wordt regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. De Tigchelaar Groep is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

  • Car Configurator

  • Werkplaats planner

Tigchelaar Groep
Voor de vijftigste verjaardag van de legendarische film 'Bullit' heeft Ford de derde generatie van de speciale... fb.me/8WEVAmX7n
4 dagen geleden